תקנון מבצע – “יום העצמאות

תוקף המבצע 25-29/4 2023

·         הגדרת המבצע – רשת חנויות פלייפוט עורכת מבצע שבו תינתן ללקוחות הרוכשים בחנויות לרבות באתר האינטרנט הטבה של

·          75 ₪  על רכישה מעל 350 ₪. (ללא כפל הנחות או מבצעים). והכל בכפוף לתקנון זה.

·         בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

·         בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אלו שתקבענה.

·         תקופת המבצע – החל מיום שלישי 25/04/23 משעה 10.00  ועד מוצ”ש 29/4/23 00.00 בלילה.

·         המבצע תקף בחנויות הרשת ובאתר.

·         חנויות הרשת יהיו סגורות ביום העצמאות 26.4.23

·         אין כפל מבצעים והנחות, למעט מבצעי חורף/

     (דגמי חורף קיימים באתר בלבד).

·         המבצע מותנה בהצטרפות למועדון הלקוחות של פלייפוט או בהצטרפות למועדון לקוחות האתר (ההצטרפות הינה  דרך האתר תוך כדי תהליך הרכישה).

·         לא תינתן מתנת הצטרפות בסך 50 ₪ בנוסף למבצע.

·         ההנחה תינתן עבור המוצרים המוצגים בחנות בתקופת המבצע בלבד. לא ניתן יהיה לקבל הנחה על פריטים שנקנו שלא בתקופת המבצע והוחזרו, גם אם מועד ההחזרה הינו תקופת המבצע. 

·         מדיניות החלפות וזיכויים על מוצרים שנרכשו בתקופת המבצע – מוגבלת ל-14 ימים מיום העסקה. על הלקוח להחזיר את הפריטים המשתתפים במבצע, שווי התמורה יהיה הסכום ששולם בפועל. לא ניתן יהיה להחזיר/להחליף/לבטל עסקה בעבור פריט אחד. 

·         אחריות – רשת פלייפוט לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

·         ההנחה באתר מתעדכנת בקופה בעת התשלום