מדיניות פרטיות

אתר פלייפוט (להלן: ”האתר”) הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה בין היתר, חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעלת האתר ומפעילתו הינה חברת בבעלות חברת קמינרו סנטרל שו בע"מ ח.פ. 512019472, אשר משרדיה ממוקמים ברח’ דן 6 יבנה.

מטרת המדיניות היא להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה ע"י המשתמשים או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר. הגלישה באתר והשימוש בו מעידים על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, לתנאי השימוש באתר ולמדיניות המשלוחים ההחלפות וההחזרות.

חברת קמינרו סנטרל שו בע"מ פועלת על מנת לשמור על פרטיות משתמשי האתר, ולצורך האמור נוקטת חברת קמינרו סנטרל שו בע"מ באמצעי הזהירות המקובלים ועושה כל שביכולתה, על מנת לשמור ככל האפשר, על סודיות המידע אשר נמסר לה על ידי המשתמשים.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד.

הוראות מדיניות זו משלימות את התקנון ומהוות חלק בלתי נפרד ממנו.

מסירת פרטים לאתר

כדי לבצע הזמנות באתר, יהיה עליך למסור פרטים אישיים, לרבות שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת, מספר טלפון ופרטי אמצעי תשלום: כרטיס האשראי. על כן, הינך מצהיר בזאת כי המידע האישי אשר נמסר לחברה לצורך ו/או במסגרת מתן השירותים נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.

בעת הרכישה באפשרותך להצטרף למועדון הלקוחות של החברה באמצעות אתר האינטרנט או בכל אחד מסניפי הרשת שם תתבקש למסור מידע אישי לרבות מס' תעודת זהות, עיר מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, ותאריך יום הולדת. ההצטרפות למועדון כפופה לתקנון מועדון הלקוחות.

באפשרותך ליצור חשבון משתמש אישי באתר הדורש הרשמה (להלן: חשבון משתמש) . ניתן לבצע הרשמה באמצעות הרשמה באתר.

השימוש במידע, לרבות ע"י צדדים שלישיים

חברת קמינרו סנטרל שו בע"מ תבקש להבהיר, מאחר ומדובר בביצוע פעולות במרחב המקוון, אין באפשרותה של חברת קמינרו סנטרל שו בע"מ להבטיח חסינות מוחלטת, חברת קמינרו סנטרל שו בע"מ תעשה כל שביכולתה הסבירה בכדי להגן על פרטיות המידע. ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לגנוב מידע אשר שמור בידי חברת קמינרו סנטרל שו בע"מ ו/או לעשות בו שימוש לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפיה פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי אשר החברה מקבלת ממך ו/או הנאסף על ידה נועדו לצורך מתן שרותיה. יובהר כי המידע הרלוונטי יועבר לידיעת ו/או לשימוש גופים שונים רק לצורך מתן השירות או בהתאם להסכמתך.

השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים למשתמשים ובכלל זה: התאמת תכנים ושירותים למשתמש ו/או למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר ו/או אחר בכל אמצעי דיוור ו/או טכנולוגי, לצרכי חברת קמינרו סנטרל שו בע"מ או ניתוח ומחקר סטטיסטי וכל שימוש מקוון אחר.

מובהר כי המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים ככל שהדבר יידרש על ידי חברת קמינרו סנטרל שו בע"מ לצורך מתן השירותים ו/או תפעול האתר ו/או מועדון הלקוחות.

חברת קמינרו סנטרל שו בע"מ תוכל למסור פרטים כאמור גם לצרכים אחרים ככל שתידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או לפי דין ו/או חשד כי המשתמש ביצעה שימוש שיש בו משום מעשה בלתי חוקי.

רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של הנרשמת לכך שמידע אודות פרטיה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיה יוחזקו במאגרי המידע של חברת קמינרו סנטרל שו בע"מ ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין. משתמש רשאי לדרוש מחברת קמינרו סנטרל שו בע"מ בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. המשתמש מוסר את פרטיו מרצונו החופשי. ידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע אודותיו. האחריות בגין נכונות הפרטים ועדכונם הינה על המשתמש בלבד.

אבטחת המידע

איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת. על מנת להגן על סודיות המידע,; יודגש, פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במערכת קמינרו סנטרל שו בע"מ מאחר וחברת קמינרו נעזרת בחברה חיצונית (PAY PLUS) לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע המחמיר ביותר ופרטי האשראי לא נרשמים במחשבי קמינרו ו/או בידיה.

חברת קמינרו סנטרל שו בע"מ תהא רשאית לעשות שימוש ב-“עוגיות” Cookies (קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי האתר, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) או טכנולוגיות דומות – לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוחות, עמודים בהם צפית, משך הפעילות באתר, כתובת האינטרנט ממנה נכנסת לאתר (IP), המיקום הגיאוגרפי של המחשב בעת השימוש באתר, ועוד , לצורכי אבטחת מידע, שיפור חווית משתמש, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר ו/או לקוחות החברה בכל דרך אחרת. עם זאת, אין טכנולוגיה אשר יכולה להבטיח אבטחה מושלמת של מחשבי החברה ו/או מאגר המידע מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע.

על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. מומלץ לשנות את הסיסמאות לעיתים קרובות, לוודא שנעשה שימוש בדפדפן מאובטח ולנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים בכדי להגן על המידע בעת פעילות באתרי האינטרנט.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות (cookies) דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מכך ע"י שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. בחלק מהשירותים המוזכרים תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי עוגיות אודותיך.

יחד עם זאת, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. כמו כן, באפשרותך למחוק את קבצי העוגיות במחשבך בכל רגע נתון. מומלץ לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותך באתר.

מאגר המידע

חברת קמינרו סנטרל שו בע"מ מנהלת מאגר מידע [מאגר מידע מספר 700066589] הרשום בבעלות חברת קמינרו סנטרל שו בע"מ ואחד ממטרותיו הינו דיוור ישיר למשתמשים השונים.

המידע האישי יישמר במאגר המידע של החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א-1981, וייעשה בו שימוש עפ"י הוראות חוק זה ו/או עפ"י הוראות כל דין.

במסירת המידע הנך נותן את הסכמתך שהמידע ייכלל במאגר המידע האמור וכי החברה תהא רשאית לעשות בו שימוש בהתאם לתקנון ומדיניות הפרטיות ולפי כל דין. בנוסף, ייתכן כי המידע ישמר במאגרי מידע של צדדים שלישיים המעניקים שירותים לחברה, בישראל או מחוצה לה.

עיון ומחיקת נתונים במאגר המידע

הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו עפ"י חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981. במידה שתמצא שהמידע עליך בו עיינת אינו נכון, שלום, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

המשתמש יכול לבקש להסירו ממאגר המידע באופן פשוט וקל, לצורך ביצוע כן, המידע במאגר התקבל ממך במסגרת התקשרותך עם החברה. להסרה, יש ללחוץ על הקישור "הסרה מרשימת התפוצה בקבלת הניוזלטר" או לפנות בכתב לדוא"ל:service@flyfoot.co.il  במקרה של מחיקת החשבון האישי ובקשה למחיקת מידע, המידע הדרוש לחברה לצורך ניהול עסקיה, לרבות מידע סטטיסטי למטרות ניתוח סטטיסטי, תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר, יוסיף להישמר במאגרי המידע של החברה עפ"י דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות שיווקיות אליך.

דיוור אלקטרוני

החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לשלוח מפעם לפעם בדואר האלקטרוני ו/או באמצעים דיגיטליים אחרים (לרבות הודעות sms) דיוור ישיר ו/או דברי פרסומת בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982 (להלן: "חוק הספאם"). בהתאם לחוק האמור, הינך רשאי להודיע לחברה בכתב לכתובת המייל  service@flyfoot.co.ilכי אינך מעוניין בקבלת פרסומות מסחריות.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר החברה. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר החברה.

תאריך עדכון אחרון: 01/05/2022

מובהר ככל והמשתמש בוחר לפרסם באתר מידע – מידע זה אינו בגדר מידע פרטי.