תקנון

שתפו:

תקנון

כללי

 1. flyfoot.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המשמש כחנות וירטואלית למכירת נעליים ואביזרים נלווים, ואשר מנוהל ומופעל על ידי חברת קמינרו סנטרל שו בע"מ ח.פ. 512019472 (להלן: "החברה").
 2. המוצרים המוצגים למכירה באתר נמכרים על ידי החברה, וההתקשרות בעת הרכישה באתר הינה בין הקונה/המשתמש לבין החברה בלבד.
 3. תקנון זה מסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמשים באתר, והוא משמש כהסכם ביניהם. הכניסה לאתר ו/או שימוש בו הינם בהתאם לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.
 4. המשתמש באתר מאשר כי הוא קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לתנאים ולהוראות הכתובים בו, וכי לא תהא לו כל טענה כנגד האתר ו/או החברה ו/או יצרנית המוצרים הנמכרים באתר בגין שימוש באתר בהתאם לתנאי התקנון. במידה והמשתמש אינו מסכים לאמור בתקנון אזי הוא מתבקש לא לעשות שימוש באתר ולא לבצע כל רכישה באמצעותו.
 5. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, ומצולמות מזוויות צילום מוגבלות, ואינן מחייבות את הנהלת האתר ו/או החברה.  להתרשמות ישירה מהמוצרים המוצעים למכירה באתר ולבדיקת התאמות מידה ניתן לפנות לחנויות בהן נמכרים מוצרים אלו. רשימת החנויות מוצגת באתר.
 6. החברה פועלת ככל יכולתה לכך שהמידע המופיע באתר יהיה נכון, מדויק ומלא. יחד עם זאת, ייתכן כי במקרים מסוימים נפלו שגיאות ו/או אי דיוקים בתום לב, והחברה לא תישא בכל אחריות שהיא הנובעת מכך. בכל מקרה, המידע והמחיר הקובע הינם אלו המופיעים בחנויות החברה, במועד הרכישה.
 7. בכל מחלוקת יהוו הרישומים המצויים בחברה בקשר לפעולות המתבצעות דרך האתר כראיה לנכונות הפעולות.
 8. לחברה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, וזאת מבלי להודיע על כך, ולפי שיקול דעתה הבלעדי ועל המשתמש באתר לעיין בתקנון זה ולעקוב אחר השינויים בו מעת לעת.

 

ביצוע הזמנה ורכישת מוצרים

 1. רכישה באתר מותרת לכל אדם הכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במקרה בו המשתמש הינו קטין (היינו מתחת לגיל 18), או שאינו מורשה לבצע פעולות משפטיות מחייבות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש המשתמש לידע את הוריו או האפוטרופוס אודות כוונתו לבצע רכישה באתר ואודות הוראות תקנון זה. האחריות לפעולות אלו מצד המשתמש הינם של האפוטרופוס או הורי הקטין.
 2. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אשר עשוי להשתנות מעת לעת, ואינם כוללים את דמי המשלוח בהתאם למפורט בתהליך ההזמנה.
 3. החברה אינה מתחייבת כי מוצרים המוצגים באתר מצויים במלאי בכל זמן נתון ו/או בכל המידות.
 4. הזמנת מוצר ורכישתו באתר תבוצע על ידי המשתמש באמצעות טופס הזמנה המוצג באתר. בתהליך ההזמנה בחירתו יידרש המשתמש לבחור את הפריט אותו הוא מעוניין לרכוש, מידה וצבע, ולמלא פרטים בטופס ההזמנה.
 5. על המשתמש למלא פרטים נכונים ומדויקים במסגרת תהליך ביצוע הזמנה.
 6. בעת ביצוע הזמנה על המשתמש למסור באתר את שמו המלא, ת.ז., כתובתו, כתובת דוא"ל וכתובת למשלוח ההזמנה, וכן פרטי כרטיס אשראי. בחלק מהמקרים יידרש המשתמש לבחור סיסמא ושם משתמש.
 7. פרטי המשתמש יישמרו ולא יעשה בהם שימוש מלבד לצורך רכישת והזמנת המוצרים.
 8. על המשתמש למסור פרטים מלאים ונכונים. מסירת פרטים אישיים כוזבים ו/או פרטי אמצעי תשלום כוזבים הינה עבירה פלילית, ומשתמש אשר יעשה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים, הן מצד החברה והן מצד שלישי שנפגע בגין כך.
 9. הזמנת המשתמש תאושר רק לאחר ביצוע סליקה של כרטיס האשראי שהוצג על ידי המשתמש. השלמת העסקה מותנית בכך שהמוצר שהוזמן נמצא במלאי.
 10. לחברה הזכות שלא לאשר רכישה או רכישה מכל סיבה שהיא וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 11. במקרה בו תבוצע הזמנה של מוצר שאינו מצוי במלאי, לא תאושר ההזמנה, ואם אושרה היא תבוטל, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר ו/או יצרן המוצרים בגין כך. החברה מתחייבת, כי בכל מקרה בו תבוצע הזמנה של מוצר שאינו במלאי, ובוצע תשלום בגין כך, תבוטל העסקה ויושב למשתמש סכום הרכישה ששולם על ידו.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים הינה בתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק").
 2. המשתמש רשאי לבטל הזמנה רק במקרים ובתנאים הבאים:
 3. 1.      ביטול הזמנה יבוצע בשליחת הודעה בכתב ל פקס שמספרו 08-9435792 או במייל sherut@flyfoot.co.il
 4. 2.       או דרך צור קשר באתר. לאחר קבלת הודעת הביטול של המזמין וככל וזו תיעשה במועד האמור, תתאם המפעילה עם המזמין את דרך החזרת המוצר.

 

 1. במקרה בו בקשת ביטול ההזמנה התקבלה בהנהלת החברה טרם נשלח המוצר על ידי החברה –  תבוטל העסקה ויושב מלוא סכום העסקה ללקוח.
 2. במקרה של שליחת בקשת ביטול הזמנה לאחר שנשלח המוצר, ועד 14 ימים מקבלת המוצר אצל הלקוח,  תבוטל העסקה ויינתן זיכוי כספי, תוך הפחתת עלויות שליחת המוצר ובניכוי 5% מהמחיר ששולם  על ידי הלקוח או 100 ש"ח, הנמוך מבניהם. לא יוחזרו דמי השליחות. למען הסר ספק מובהר, כי הזיכוי הכספי יינתן רק במקרה בו יוחזר המוצר ללא פגם, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש ומבלי שהוסרו ממנו התוויות ובצירוף החשבונית המקורית. מצב המוצר והקביעה אם נעשה בו שימוש ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במידה והמוצר הוחזר שלא על פי תנאי סעיף זה לא יינתן זיכוי כספי.

 

 • לא יינתן זיכוי כספי עבור מוצרים שלא שולמה תמורתם תמורה כספית, כגון מבצעים, הגרלות ו/או מתנות וכד'.

 

 • כל זיכוי/החזר כספי יבוצע לכרטיס האשראי אשר באמצעותו בוצעה הרכישה בלבד, וזאת בזמנים הנהוגים על ידי חברות האשראי.

 

 • החזרת מוצרים תבוצע בתיאום עם הנהלת החברה ובמיקום שיימסר למשתמש,  או באמצעות משלוח המוצר באמצעות שליח לכתובת שתימסר על ידי החברה על חשבונו של הלקוח.

 

 • לחברה הזכות לבטל עסקה או הזמנה כולה לפי שיקול דעתה, ולמזמין ו/או לכל צד שלישי לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין כך.

 

 

אספקה ומשלוחים

 1. שליחת המוצרים מוגבלת אך ורק לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל.
 2. אספקת המוצרים המצויים במלאי תבוצע  באמצעות חברת שליחויות בין 4-14 ימי עסקים מביצוע ההזמנה וקבלת התשלום בגינה. למען הסר ספק מובהר, כי ימי חול יחשבו ימי ראשון עד לחמישי, לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג, חול המועד  ומועדי ישראל.
 3. החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים לאיחור ו/או לנזק כלשהו בגין איחור מכל סיבה שאינה בשליטתה של החברה ובין היתר במקרים הבאים:

שביתה ו/או עיצומים ו/או פגיעה בפעילות עבודה סדירה ו/או תקלות אצל ספקים ונותני שירותים הקשורים לייצור ו/או לאספקת ו/או לשליחת המוצרים;

סיבות הקשורות עם מבצע השליחות;

כוח עליון, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע;

 

4.מוצרים שיוזמנו באתר ישלחו לכתובת שנמסרה על ידי המזמין. במקרים בהם לא תימסר כתובת תקינה עלול המשלוח שלא להגיע ליעדו והחברה לא תישא באחריות לכך ולא תהא למזמין ו/או לנמען כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך, לרבות לא דרישה להשבת התשלום בגין ההזמנה.

5.החברה לא תהיה אחראית לאי ביצוע משלוח ו/או לאי קבלת משלוח בישובים בהם אין רישום מוסדר של רחובות ו/או מספור מסודר של בתים ו/או ישנו קושי באיתור כתובת הנמען, או במקומות בהם הכניסה מוגבלת, כגון: מוסדות, מרכזי תעשייה ומסחר, בתי ספר, מפעלים וכד'.

 

הגבלת אחריות

 1. המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם באיכות מעולה, אולם ייתכנו מקרים בהם ייפול פגם בייצור של מוצר כלשהו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקון למוצר פגום או להחליפו, בהתאם לשיקול דעתה ולמצב המוצר. באם בתוך 24 שעות מיום קבלת המוצר, לא התקבלה כל הודעה מצד לקוח על פגם כלשהו במוצר, יחשב הדבר כהודאה מצד הלקוח כי אין במוצר כל פגם, ולא תהא לו ו/או למזמין ו/או למקבל המוצר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או האתר ו/או יצרן המוצרים בקשר לפגם במוצר.
 2. החברה ו/או האתר ו/או מנהליהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לנמען ו/או למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מרכישה באתר שלא על פי תנאי תקנון זה.
 3. טעות קולמוס הקשר לתיאור המוצר ו/או מחירו לא תחייב את החברה ו/או את הנהלת האתר.
 4. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למוצר ו/או למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בגין שימוש במוצר שלא על פי הוראות היצרן.

 

5.החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מגוון המוצרים והמחירים המוצעים וכן כל פרט אחר המופיע באתר, לרבות סגירתו ו/או צמצום ו/או הרחבת השירותים הניתנים באתר, וזאת על פי שקול הדעת הבלעדי של החברה ומבלי שתינתן על כך הודעה כלשהי.

 

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים בתמונות ובתכנים שבאתר, בסימני המסחר, בדגמים, הסודות המסחריים, הנם רכוש החברה ו/או היצרן בלבד, בהתאם להקשר.
 2. חל כל איסור לעשות שימוש במידע כלשהו המצוי באתר, ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, ולתרגם מידע, תמונה ו/או טקסט כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, ובכלל זאת במחירי המוצרים, רשימת החנויות, רשימת לקוחות, רשימת מוצרים, ו/או בכל נתון המצוי באתר, בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהחברה.

 

מקום השיפוט

 1. כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או משתמש ו/או מזמין ו/או נמען ו/או צד שלישי כלשהו בקשר לאתר ו/או למוצרים שהוזמנו באמצעות האתר ו/או בקשר למידע המופיע באתר, תתברר על פי הדין הישראלי וניתנת בזאת סמכות דיון מקומית ייחודית ובלעדית לבתי המשפט בתל-אביב- יפו ולהם בלבד.

 

 מאגר המידע

הנתונים והמידע שימסור המשתמש יישמרו במאגר המידע המנוהל באתר. השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר מצריך מסירת פרטים ונתונים. בהתאם לחוק, המשתמש אינו מחויב למסור פרטים ומידע.

במאגר המידע ייתכן ויאגרו נתונים אודות מוצרים ושירותים שרכש/מכר המשתמש או שהתכוון לרכוש/למכור, הדרך בה נוהג המשתמש להשתמש באתר ובקישורים השונים, מאמרים, פרסומות וכל מידע שעיין בהם המשתמש, וכל מידע אחר שיימסר על ידי המשתמש. האתר יעשה שימוש כדין במידע שיאגור ואך ורק בהתאם למדיניות פרטיות זו ולמטרות שלהלן:

 • שיפור ושינוי השירות והתוכן המוצעים באתר על בסיס נתונים אודות התנהגות המשתמשים באתר, בהתאם לציפיותיהם ומבלי לזהות את המשתמשים;
 • לאפשר למשתמש לעשות שימוש יעיל ונוח בשירותים המוצעים באתר;
 • שיפור עיצוב האתר ויצירת אזורים אישיים בהתאם לנוחות המשתמשים;
 • התאמת הנושאים והתכנים המפורסמים באתר בהתאם לשימוש ולדרישות המשתמשים;
 • התאמת מידע מסחרי ופרסומות בהתאם לצרכי המשתמשים;
 • ליצירת קשר עם המשתמשים ולשם העברת מידע סטטיסטי אנונימי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

 

שליחת עדכונים ומידע פרסומי:

במידה והמשתמש נתן הסכמתו לכך, רשאי האתר לשלוח אליו הודעות בדואר אלקטרוני ולעדכנו בדבר שירותים חדשים, מוצרים, תכנים ומידע שיווקי, בין אם מקור המידע הינו האתר עצמו ובין אם מפרסמים אחרים. האתר לא יעביר את פרטי המשתמש לגורמים אחרים אם לא ניתנה לכך הסכמת המשתמש. המשתמש רשאי לבטל הסכמתו זו ולהפסיק את שליחת הודעות הדואר האלקטרוני אליו בכל שלב ובכל עת.

העברת מידע לצדדים שלישיים:

האתר לא יעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים של המשתמשים ומידע הנוגע לפעילותם באתר, למעט במקרים הבאים:

 • בכל מקרה של הליכים משפטיים, תביעה או מחלוקת בין המשתמש לאתר או בין האתר לצד שלישי;
 • במקרים בהם מסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים;
 • במקרה בו יידרש האתר, בצו שיפוטי או אחר, למסור פרטים אודות המשתמשים;
 • במקרה בו משתמש יפר את תנאי השימוש באתר או יבצע פעולות אסורות על פי דין.

בכל מקרה בו האתר או החברה יתמזגו עם גורמים אחרים, ימכרו את פעילות האתר, ישנו את הבעלות בו או יעבירו את הפעילות לגורם אחר רשאים הם להעביר את המידע שנאגר אודות המשתמשים וכל חומר אחר שבידם לאותו גורם ובלבד שגורם זה יהיה כפוף לתנאי השימוש ויהיה מחויב להם כלפי המשתמשים.

Cookies ("עוגיות"):

Cookies הינם קבצי טקסט אשר יוצר הדפדפן לבקשת שרת האתר תוך אכסונם בדיסק הקשיח של המשתמש.

אתר זה עושה שימוש ב Cookies על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר לצורך התאמתו להעדפות האישיות של המשתמשים וכדי למנוע מהמשתמשים להזין מחדש פרטים בעת מילוי טפסים.

כמו כן האתר עושה שימוש בקבצי Cookies על מנת לאפשר ביצוע פעולות שיווק והצגת פרסומים בפני המשתמש מטעם האתר באמצעות צדדים שלישיים ובאתרי צדדים שלישיים.

במידה והמשתמש אינו מעוניין בקבלת Cookies, ניתן למנוע זאת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן המשתמש. כן ניתן למחוק Cookies שנשמרו במחשב המשתמש. לביצוע פעולות אלה יש להיעזר במידע העזרה שניתן במסגרת דפדפן האינטרנט. מחיקת Cookies או הפסקת קבלתם עלולים למנוע גישה לדפים ולשירותים מסוימים.

אבטחת מידע:

אתר זה מפעיל נהלים ושיטות לאבטחת המידע הנאגר במטרה להגביל חדירה לא רצויה למחשב האתר. פעולות אלה אינן מספקות הגנה מלאה ועל-כן, מפעילי האתר אינם מתחייבים כי המידע והשירותים הניתנים על ידם יהיו מוגנים באופן מוחלט מפני חדירה לא רצויה ולא מורשית למאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות:

בעלי ומפעילי האתר רשאים לשנות בהתאם לנדרש ומעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה ויבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בנוגע להוראות השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, יפרסם על האתר הודעה בעמוד הבית.

 

 

 

נעליים לנשים אונליין -
קטלוג קיץ 23


האתר שומר שבת.
האתר יחזור לפעילות בצאת השבת